Gjeddekonkurransen 2019

Lørdag 8. juni: 

Påmelding: 08.00 – 09.00
Skippermøte: 09.00 – 09.15
Utkjøring: 09.30 – 10.00
Fisketid: 10.00 – 21.00

Søndag 9. juni:

Fisketid: 06.00 – 14.00
Innmelding: 14.00 – 15.00
Premieutdeling: 15.00 – 15.15

Oppmøtested:

Tripperød ved Aspern. Her er det båtutsett, og mulighet for å parkere bil med henger.
Her er det også fine teltmuligheter.

Påmelding:

Vi ser gjerne at så mange som mulig forhåndspåmelder seg ved og sende mail til:
post@aremarkgjeddeklubb.com. 

Det er også påmelding på Tripperød på lørdagen.

Påmeldingsavgift:

100 kr. pr. båt. Dette inkluderer fiskekort for
alle i båten under konkurransedagene.

+200 kr. pr. voksen
Junior (til og med året man fyller 16 år) GRATIS

Det er ingen reduksjon av påmeldingsavgiften
hvis man bare deltar en av dagene.

Forhåndsbetaling:

Dersom man har forhåndspåmeldt seg på mail, kan man forhåndsbetale med Vipps! Dette må gjøres samlet pr. team. Velg Vipps 521856 (Konkurransen Aremark Gjeddeklubb), velg antall påmeldingsavgifter for voksen + påmeldingsavgift pr. båt/team. Skriv teamnavn i kommentarfeltet! 

Konkurransen:

Konkurransen er delt opp i to:

– Teamkonkurranse: Deltakere i samme båt er et team. Lengden på de 5 lengste gjeddene teamet får legges i sammen. Det teamet som har høyest totallengde vinner. Her premieres de tre beste teamene.

– Individuell konkurranse: Den som får den lengste gjedda vinner! Man deltar kun med sin lengste gjedde, dvs. at samme person ikke kan vinne mer enn 1 premie i denne konkurransen.

Juniorkonkurransen:

Gratis deltagelse for juniorer (til og med året man fyller 16 år)! Det blir premier til alle deltakerne, og til den junioren som får den lengste gjedda.

Juniorene deltar når de vil i løpet av helga, men alle må være på plass på premieutdelingen på søndag. 

Regler:

-Påbudt med flytevest/plagg! Stikkprøver vil bli utført!
-Utstyr for C&R er påbudt
-Det er kun tillat med bruk av sportfiskeredskap
-Gjedde som ikke slippes ut, teller ikke i konkurransen
-Gjedda skal måles og fotograferes på utdelt måleplanke. Bildet skal vise hele gjedda.

-All fisk skal føres inn i utdelt fangstskjema
-Det skal kun registreres hele cm. Det rundes ned til nærmeste hele cm.
-Gjeddene skal fotograferes med digitalkamera/mobiltelefon. 
-Maks 8 stenger pr. båt.
-Vis sjøvett!

Overnatting:

Det er fine teltmuligheter på Tripperød. Dersom noen ønsker å overnatte med flotte sanitærforhold osv, kan vi anbefale Kirkeng Camping! 

Se http://www.kirkengcamping.no for å overnatte på 4 stjernes camping!

Se her for rapporter fra tidligere konkurranser:

Konkurranse 2018

Konkurranse 2017

Konkurranse 2016

Konkurranse 2015

Konkurransen 2014

(fra den gamle hjemmesiden):

Konkurranse 2013

Konkurranser