Litt om oss

Klubben ble startet i 2007 av en kompisgjeng med tilknytning til Aremark. Den gangen var vi 5 medlemmer. Nå har medlemstallet steget til 30, og vi har nå medlemmer i alle aldre, fra flere steder på østlandet.

Vi arrangerer hvert år en C&R Gjeddekonkurranse i Aremark. Dette er årets “happening” hvor mange med felles interesse samles en helg i juni.

I tillegg til å arrangere konkurranse, drar vi også på flere turer i løpet av året.

 

 

 

 

 

I 2011 hadde vi et spennende prosjekt med Utmarksavdelingen Akerhus & Østfold og Ara & Aspern fiskelag hvor vi fikk laget ett veiledningshefte om fang & slipp (C&R). Dette heftet har blitt trykket og delt ut til flere hytteeiere o.l. langs Haldenvassdraget. Dette er et arbeid vi er veldig stolte av, og vi håper dette kan føre til at flere utfører fang & slipp, og at flere har fått forståelsen for hvor viktig dette er!

 

 

Klubben formål er (hentet fra vedtektene):

▪Å arbeide for større forståelse for Catch & Release ovenfor gjedda.

▪Å arbeide for riktig bruk av sportsfiskeredskap, med særlig vekt på gjeddefiske.

▪Å arbeide med foreninger og andre klubber med samme formål.

▪Å forsvare gjeddefiskerens gjeldene rettigheter i vann og vassdrag,

samt forsøke å skaffe til veie nye fiskemuligheter.

▪Å arbeide for positive tiltak på fiskestellets område.

 

Leave a Reply