Juniorkonkurranse 2017

 Vi vil også i år arrangere en

GRATIS juniorkonkurranse på vårt arrangement!

I den sammenheng ønsker vi alle under 16 år velkommen til vår gjeddekonkurranse!

Det blir premier til alle som deltar!

Dato: 11. juni (søndag)

Sted: Tripperød

Oppmøte: 09.30

Fisketid: 10-14

Innmelding: 14-15

Premieutdeling: 15.00 (felles for hele konkurransen)

Man må stille med egen båt, eller fiske fra land. Det er tillat å forlate Tripperød for å fiske fra land andre steder ved Ara og Aspern.

Juniorer er foresattes ansvar under hele arrangementet.

Gjeddene skal måles (lengde) og tas bilde av, og settes levende tilbake i sjøen.

Alle juniorer deltar også automatisk i hovedarrangementets lengdekonkurranse.

PÅBUDT MED FLYTEVEST!

OBS: Alle som skal delta må forhåndspåmelde seg før 4. juni!

 Forhåndspåmelding/spørsmål sendes til post@aremarkgjeddeklubb.com eller

tlf. 412 45 102 (Terje Bokerød Strand)