Regler 2017

-Påbudt med flytevest/plagg!
-Utstyr for C&R er påbudt
-Det er kun tillat med bruk av sportfiskeredskap
-Gjedde som ikke slippes ut, teller ikke i konkurransen
-Gjedda skal måles og fotograferes på utdelt måleplanke. Bildet skal vise hele gjedda.

-All fisk skal føres inn i utdelt fangstskjema
-Det skal kun registreres hele cm. Det rundes ned til nærmeste hele cm.
-Gjeddene skal fotograferes med digitalkamera/mobiltelefon. Kabel mellom kamera og PC medbringes.
-Maks 8 stenger pr. båt.
-Vis sjøvett!